Tuesday, August 4, 2015

Jagannath: 16 Attributes (ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳକଳା)

ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳକଳା
1.ନିବୃତ୍ତି : ସଂସାରରେ ରହି ସଂସାରିକତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର କଳା
2.ପ୍ରତିଷ୍ଠା: ସତମାର୍ଗରେ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବାର କଳା
3.ବିଦ୍ୟା: ନିଃସ୍ଵାର୍ଥ ଭାବରେ ଆଜି ଜନହିତକର ବିସ୍ତାର କରିବାର କଳା
4.ଶାନ୍ତି: ମନମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ଵୟ ରଖି ସ୍ଥିର ଚିତରେ ରହିବାର କଳା
5.ଇନ୍ଧିକା: ନିଜ ଅନ୍ତଃଶକ୍ତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କଳା
6.ଦୀପିକା: ଶକ୍ତିର ସତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗର କଳା
7.ରେଚିକା: ନିଜ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି, ତାହାକୁ ସ୍ଵୀକାର କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର କଳା
8.ମୋଚିକା: ମାୟାମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର କଳା
9.ପରା: ନୂଆ ଦିଶା ଅଙ୍କନଭିନ୍ନ ଅମୃତ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରିବାର କଳା
10.ସୂକ୍ଷ୍ମ: ସତ ସୂକ୍ଷଗତ ବିଚାର କରିବାର କଳା
11.ସୁକ୍ଷ୍ମ ଅମୃତ: ଅମୃତତୁଲ୍ୟ କଥାର ପ୍ରୟୋଗ ତଥା ତାହାକୁ ଅମୃତ ପରି ବିସ୍ତରଣର କଳା
12.ଜ୍ଞାନ: ଠିକଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦକୁ ବୁଝିବାବୁଝାଇବା କଳା
13.ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ: ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ତାହାକୁ ଅମୃତ ପରି ବାଣ୍ଟିବାର କଳା
14.ଅପ୍ୟାୟିନୀ: ନିଜ କର୍ମଦ୍ଵାରା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କରିବାର କଳା
15.ବ୍ୟାପିନୀ: ସତ୍ୟକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କରିବାର କଳା
16.ବ୍ୟୋମରୂପା: ଆକାଶ ପରି ନିଜ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାହିତ କରିବାର କଳା
Jagannath: 16 Attributes

No comments: